Team

Dr. med. vet.
Isabel Bänziger

med. vet.
Anna Keller

Julia Contreras, TPA

Michelle Praxmarer, TPA

Sarah Furgler, TPA

Jris Hegi
Raumpflegerin